GİRİŞ HAKKIMIZDA ÜRÜNLER GALERİ TEKNİK TEKNİK BİLGİ

İLETİŞİM

 

 

TEKNİK BİLGİ

 

>>       YVV (NYY) TS 212 İLETKENLERİN ÖZELLİKLERİ

>>       İLETKEN KESİTLERİNE GÖRE KULLANILACAK GAZ BORUSU ÇAPLARI

>>       KABLOLARIN COS j'ye GÖRE YÜKLENMELERİ

>>       ÜÇ FAZLI MOTORLARDA ANMA AKIMINA GÖRE SİGORTA VE İLETKEN SEÇİMİ

>>       0,6/1 kV. YALITKANLI KABLOLARIN STANDART GÜÇLERİ TAŞIYABİLECEKLERİ MAXİMUM MESAFELER

>>       ÇELİK ÖZLÜ ALİMİNYUM İLETKENLER (Yapı, Mekanik ve Elektrik Özellikleri)

>>       TAM ALİMİNYUM İLETKENLER (Yapı, Mekanik ve Elektrik Özelikleri

>>       BUZ YÜKÜ BÖLGELERİNE GÖRE İLETKENLERİN MÜŞTEREK HAT ÇEKME KUVVETLERİ

>>       TRAFO GÜCÜNE GÖRE KULLANILACAK MALZEME SEÇİMİ

>>       ALÇAK GERİLİM HAVAİ HAT ŞEBEKESİ GERİLİM DÜŞÜMÜ HESABI

>>       OG. GERİLİM DÜŞÜMÜ VE GÜÇ KAYBI HESABI

>>       AYDINLATMA HESAPLARI GERİLİM TABLOSU

>>       EŞZAMANLILIK KATSAYISI

>>       Cosu (0,44-0,97)'nin Tanu Değerleri

>>       KOMPANZASYONDA KULLANILACAK MALZEME SEÇİM CETVELİ

>>       KONTAKTÖR SEÇİM TABLOSU

>>       TRAFO KAYBI

>>       İZOLATÖR DEMİRLERİ

>>       AG. Şebekelerinde İzolatör ve Demiri Seçimi

>>       OG. Şebekelerinde İzolatör ve Demiri Seçimi

>>       MÜŞTEREK DEMİR DİREKLERE AİT TEPE KUVVETLERİ VE AĞIRLIK

>>       A.G. DEMİR DİREKLERE AİT TEPE KUVVETLERİ VE AĞIRLIK CET

>>       TRANSFORMATÖR DİREKLERİNİN KARAKTERİSTİKLERİ

>>       III. BUZ YÜKÜ BÖLGESİNDE 3xSW St-Al İLETKENLİ DEMİR TAŞIYICI DİREKLERİN KARAKTERİSTİKLERİ

>>       TAŞIYICI TRAVERSLER

>>       DURDURUCU DİREKLER KARAKTERİSTİKLERİ

>>       DURDURUCU TRAVERSLER

>>       (N) ve (Z) DİREKLERİNİN KARAKTERİSTİKLERİ

>>       (N) ve (Z) DİREKLERİNİN DİĞER KARAKTERİSTİKLERİ

>>       SEKSİYONER ALT TRAVERSLERİ

>>       ASCII KARAKTER KODLARI TABLOSU

>>       YAZI TİPLERİ

>>       AG. TRAVERSLER

 

ASCII KARAKTER KODLARI TABLOSU

 
33 !   58 :   83 S   108 l   133 à   158 Ş   183 À   208 _   233 Ú
34 "   59 ;   84 T   109 m   134 å   159 ş   184 ©   209 _   234 Û
35 #   60 <   85 U   110 n   135 ç   160 á   185 ¦   210 Ê   235 Ù
36 $   61 =   86 V   111 o   136 ê   161 í   186 ¦   211 Ë   236 ì
37 %   62 >   87 W   112 p   137 ë   162 ó   187 +   212 È   237 ÿ
38 &   63 ?   88 X   113 q   138 è   163 ú   188 +   213     238 ¯
39 '   64 @   89 Y   114 r   139 ï   164 ñ   189 ¢   214 Í   239 ´
40 (   65 A   90 Z   115 s   140 î   165 Ñ   190 ¥   215 Î   240 ­
41 )   66 B   91 [   116 t   141 ı   166 Ğ   191 +   216 Ï   241 ±
42 *   67 C   92 \   117 u   142 Ä   167 ğ   192 +   217 +   242  
43 +   68 D   93 ]   118 v   143 Å   168 ¿   193 -   218 +   243 ¾
44 ,   69 E   94 ^   119 w   144 É   169 ®   194 -   219 _   244
45 -   70 F   95 _   120 x   145 æ   170 ¬   195 +   220 _   245 §
46 .   71 G   96 `   121 y   146 Æ   171 ½   196 -   221 ¦   246 ÷
47 /   72 H   97 a   122 z   147 ô   172 ¼   197 +   222 Ì   247 ¸
48 0   73 I   98 b   123 {   148 ö   173 ¡   198 ã   223 _   248 °
49 1   74 J   99 c   124 |   149 ò   174 «   199 Ã   224 Ó   249 ¨
50 &   75 K   100 d   125 }   150 û   175 »   200 +   225 ß   250 ·
51 3   76 L   101 e   126 ~   151 ù   176 _   201 +   226 Ô   251 ¹
52 4   77 M   102 f   127     152 İ   177 _   202 -   227 Ò   252 ³
53 5   78 N   103 g   128 Ç   153 Ö   178 _   203 -   228 õ   253 ²
54 6   79 O   104 h   129 ü   154 Ü   179 ¦   204 ¦   229 Õ   254 _
55 7   80 P   105 i   130 é   155 ø   180 ¦   205 -   230 µ   255  
56 8   81 Q   106 j   131 â   156 £   181 Á   206 +   231        
57 9   82 R   107 k   132 ä   157 Ø   182 Â   207 ¤   232 ×      

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________