GİRİŞ HAKKIMIZDA ÜRÜNLER GALERİ TEKNİK TEKNİK BİLGİ

İLETİŞİM

 

 

TEKNİK BİLGİ

 

>>       YVV (NYY) TS 212 İLETKENLERİN ÖZELLİKLERİ

>>       İLETKEN KESİTLERİNE GÖRE KULLANILACAK GAZ BORUSU ÇAPLARI

>>       KABLOLARIN COS j'ye GÖRE YÜKLENMELERİ

>>       ÜÇ FAZLI MOTORLARDA ANMA AKIMINA GÖRE SİGORTA VE İLETKEN SEÇİMİ

>>       0,6/1 kV. YALITKANLI KABLOLARIN STANDART GÜÇLERİ TAŞIYABİLECEKLERİ MAXİMUM MESAFELER

>>       ÇELİK ÖZLÜ ALİMİNYUM İLETKENLER (Yapı, Mekanik ve Elektrik Özellikleri)

>>       TAM ALİMİNYUM İLETKENLER (Yapı, Mekanik ve Elektrik Özelikleri

>>       BUZ YÜKÜ BÖLGELERİNE GÖRE İLETKENLERİN MÜŞTEREK HAT ÇEKME KUVVETLERİ

>>       TRAFO GÜCÜNE GÖRE KULLANILACAK MALZEME SEÇİMİ

>>       ALÇAK GERİLİM HAVAİ HAT ŞEBEKESİ GERİLİM DÜŞÜMÜ HESABI

>>       OG. GERİLİM DÜŞÜMÜ VE GÜÇ KAYBI HESABI

>>       AYDINLATMA HESAPLARI GERİLİM TABLOSU

>>       EŞZAMANLILIK KATSAYISI

>>       Cosu (0,44-0,97)'nin Tanu Değerleri

>>       KOMPANZASYONDA KULLANILACAK MALZEME SEÇİM CETVELİ

>>       KONTAKTÖR SEÇİM TABLOSU

>>       TRAFO KAYBI

>>       İZOLATÖR DEMİRLERİ

>>       AG. Şebekelerinde İzolatör ve Demiri Seçimi

>>       OG. Şebekelerinde İzolatör ve Demiri Seçimi

>>       MÜŞTEREK DEMİR DİREKLERE AİT TEPE KUVVETLERİ VE AĞIRLIK

>>       A.G. DEMİR DİREKLERE AİT TEPE KUVVETLERİ VE AĞIRLIK CET

>>       TRANSFORMATÖR DİREKLERİNİN KARAKTERİSTİKLERİ

>>       III. BUZ YÜKÜ BÖLGESİNDE 3xSW St-Al İLETKENLİ DEMİR TAŞIYICI DİREKLERİN KARAKTERİSTİKLERİ

>>       TAŞIYICI TRAVERSLER

>>       DURDURUCU DİREKLER KARAKTERİSTİKLERİ

>>       DURDURUCU TRAVERSLER

>>       (N) ve (Z) DİREKLERİNİN KARAKTERİSTİKLERİ

>>       (N) ve (Z) DİREKLERİNİN DİĞER KARAKTERİSTİKLERİ

>>       SEKSİYONER ALT TRAVERSLERİ

>>       ASCII KARAKTER KODLARI TABLOSU

>>       YAZI TİPLERİ

>>       AG. TRAVERSLER

 

AYDINLATMA HESAPLARI GERİLİM TABLOSU

 

DEVRELER

VOLT

FORMÜLLER

SONUÇ

TRİFAZE

220/380

% e =

100 . L . N

=

100000 . L . N (kW)

 

0,0124

L . N

 

K.S.U²

56 . S . (380)²

 

S

 

MONOFAZE

% e =

200 . L . N

=

2 . 100000 . L . N (kW)

 

0,074

L . N

 

K.S.U²

56 . S . (220)²

 

S

 

DİFAZE

% e =

100 . L . N

=

15 . 10000 . L . N (kW)

 

0,056

L . N

 

2.K.S.U²

56 . S . (220)²

 

S

 

TRİFAZE

24/42

% e =

100 . L . N

=

100000 . L . N (kW)

 

0,0124

L . N

 

K.S.U²

56 . S . (42)²

 

S

 

MONOFAZE

% e =

200 . L . N

=

2 . 100000 . L . N (kW)

 

0,074

L . N

 

K.S.U²

56 . S . (24)²

 

S

 

 

ALÇAK GERİLİM HAVAİ HAT ŞEBEKESİ GERİLİM DÜŞÜMÜ HESABI (Cos j =0,95 İçin)

BAKIR İLETKEN

220/380

0,0137

L . N

 

 

ALÜMİNYUM

 İLETKEN

220/380

0,0219

L . N

 

S

 

 

S

 

 

% e = GERİLİM DÜŞÜMÜ (Yüzde) 

S = İLETKEN KESİTİ (mm²)

L = HAT MESAFESİ (metre) 

U = GERİLİM (volt)

N = GÜÇ (kW) 

K = İLETKENLİK KATSAYISI (m/mm²)

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________