GİRİŞ HAKKIMIZDA ÜRÜNLER GALERİ TEKNİK TEKNİK BİLGİ

İLETİŞİM

 

 

TEKNİK BİLGİ

 

>>       YVV (NYY) TS 212 İLETKENLERİN ÖZELLİKLERİ

>>       İLETKEN KESİTLERİNE GÖRE KULLANILACAK GAZ BORUSU ÇAPLARI

>>       KABLOLARIN COS j'ye GÖRE YÜKLENMELERİ

>>       ÜÇ FAZLI MOTORLARDA ANMA AKIMINA GÖRE SİGORTA VE İLETKEN SEÇİMİ

>>       0,6/1 kV. YALITKANLI KABLOLARIN STANDART GÜÇLERİ TAŞIYABİLECEKLERİ MAXİMUM MESAFELER

>>       ÇELİK ÖZLÜ ALİMİNYUM İLETKENLER (Yapı, Mekanik ve Elektrik Özellikleri)

>>       TAM ALİMİNYUM İLETKENLER (Yapı, Mekanik ve Elektrik Özelikleri

>>       BUZ YÜKÜ BÖLGELERİNE GÖRE İLETKENLERİN MÜŞTEREK HAT ÇEKME KUVVETLERİ

>>       TRAFO GÜCÜNE GÖRE KULLANILACAK MALZEME SEÇİMİ

>>       ALÇAK GERİLİM HAVAİ HAT ŞEBEKESİ GERİLİM DÜŞÜMÜ HESABI

>>       OG. GERİLİM DÜŞÜMÜ VE GÜÇ KAYBI HESABI

>>       AYDINLATMA HESAPLARI GERİLİM TABLOSU

>>       EŞZAMANLILIK KATSAYISI

>>       Cosu (0,44-0,97)'nin Tanu Değerleri

>>       KOMPANZASYONDA KULLANILACAK MALZEME SEÇİM CETVELİ

>>       KONTAKTÖR SEÇİM TABLOSU

>>       TRAFO KAYBI

>>       İZOLATÖR DEMİRLERİ

>>       AG. Şebekelerinde İzolatör ve Demiri Seçimi

>>       OG. Şebekelerinde İzolatör ve Demiri Seçimi

>>       MÜŞTEREK DEMİR DİREKLERE AİT TEPE KUVVETLERİ VE AĞIRLIK

>>       A.G. DEMİR DİREKLERE AİT TEPE KUVVETLERİ VE AĞIRLIK CET

>>       TRANSFORMATÖR DİREKLERİNİN KARAKTERİSTİKLERİ

>>       III. BUZ YÜKÜ BÖLGESİNDE 3xSW St-Al İLETKENLİ DEMİR TAŞIYICI DİREKLERİN KARAKTERİSTİKLERİ

>>       TAŞIYICI TRAVERSLER

>>       DURDURUCU DİREKLER KARAKTERİSTİKLERİ

>>       DURDURUCU TRAVERSLER

>>       (N) ve (Z) DİREKLERİNİN KARAKTERİSTİKLERİ

>>       (N) ve (Z) DİREKLERİNİN DİĞER KARAKTERİSTİKLERİ

>>       SEKSİYONER ALT TRAVERSLERİ

>>       ASCII KARAKTER KODLARI TABLOSU

>>       YAZI TİPLERİ

>>       AG. TRAVERSLER

 

OG. ŞEBEKELERİNDE İZOLATÖR VE DEMİRİ SEÇİMİ

 

 

Çelik Alüminyum İletkenli OG. Şebekeler

St-Al. İletken

İzolatör Tipi

Taşıyıcı İzolatör Demiri Tipi

1808

1708

1658

1608

1558

1508

1458

1408

Swallow

HD 6

B6

----

VHD 15

B15

----

VHD 35

C35

Raven

HD 6

B6

----

VHD 15

B15

----

VHD 35

C35

B35

Pıegon

HD 6

B6

----

VHD 15

B15

----

VHD 35

C35

B35

----

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bakır İletkenli Müşterek Direkli Şebekeler

Al.Cu. İletken

İzolatör Tipi

Durdurucu İzolatör Demiri

Taşıyıcı İzolatör Demiri Tipi

1808

1608

1508

1358

1308

1258

1208

1108

16

HD 6

B6

B6

VHD 15

B15

B15

VHD 35

B35

C35

25

HD 6

B6

B6

----

VHD 15

B15

B15

----

VHD 35

B35

C35

----

35

HD 6

B6

B6

----

VHD 15

B15

B15

----

VHD 35

B35

C35

----

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Not: Müşterek direklerde 1108'den küçük açılarda (-) ile gösterilen aralıklarda iletkenler durdurucu
         olarak bağlanacaktır.

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________