GİRİŞ HAKKIMIZDA ÜRÜNLER GALERİ TEKNİK TEKNİK BİLGİ

İLETİŞİM

 

 

TEKNİK BİLGİ

 

>>       YVV (NYY) TS 212 İLETKENLERİN ÖZELLİKLERİ

>>       İLETKEN KESİTLERİNE GÖRE KULLANILACAK GAZ BORUSU ÇAPLARI

>>       KABLOLARIN COS j'ye GÖRE YÜKLENMELERİ

>>       ÜÇ FAZLI MOTORLARDA ANMA AKIMINA GÖRE SİGORTA VE İLETKEN SEÇİMİ

>>       0,6/1 kV. YALITKANLI KABLOLARIN STANDART GÜÇLERİ TAŞIYABİLECEKLERİ MAXİMUM MESAFELER

>>       ÇELİK ÖZLÜ ALİMİNYUM İLETKENLER (Yapı, Mekanik ve Elektrik Özellikleri)

>>       TAM ALİMİNYUM İLETKENLER (Yapı, Mekanik ve Elektrik Özelikleri

>>       BUZ YÜKÜ BÖLGELERİNE GÖRE İLETKENLERİN MÜŞTEREK HAT ÇEKME KUVVETLERİ

>>       TRAFO GÜCÜNE GÖRE KULLANILACAK MALZEME SEÇİMİ

>>       ALÇAK GERİLİM HAVAİ HAT ŞEBEKESİ GERİLİM DÜŞÜMÜ HESABI

>>       OG. GERİLİM DÜŞÜMÜ VE GÜÇ KAYBI HESABI

>>       AYDINLATMA HESAPLARI GERİLİM TABLOSU

>>       EŞZAMANLILIK KATSAYISI

>>       Cosu (0,44-0,97)'nin Tanu Değerleri

>>       KOMPANZASYONDA KULLANILACAK MALZEME SEÇİM CETVELİ

>>       KONTAKTÖR SEÇİM TABLOSU

>>       TRAFO KAYBI

>>       İZOLATÖR DEMİRLERİ

>>       AG. Şebekelerinde İzolatör ve Demiri Seçimi

>>       OG. Şebekelerinde İzolatör ve Demiri Seçimi

>>       MÜŞTEREK DEMİR DİREKLERE AİT TEPE KUVVETLERİ VE AĞIRLIK

>>       A.G. DEMİR DİREKLERE AİT TEPE KUVVETLERİ VE AĞIRLIK CET

>>       TRANSFORMATÖR DİREKLERİNİN KARAKTERİSTİKLERİ

>>       III. BUZ YÜKÜ BÖLGESİNDE 3xSW St-Al İLETKENLİ DEMİR TAŞIYICI DİREKLERİN KARAKTERİSTİKLERİ

>>       TAŞIYICI TRAVERSLER

>>       DURDURUCU DİREKLER KARAKTERİSTİKLERİ

>>       DURDURUCU TRAVERSLER

>>       (N) ve (Z) DİREKLERİNİN KARAKTERİSTİKLERİ

>>       (N) ve (Z) DİREKLERİNİN DİĞER KARAKTERİSTİKLERİ

>>       SEKSİYONER ALT TRAVERSLERİ

>>       ASCII KARAKTER KODLARI TABLOSU

>>       YAZI TİPLERİ

>>       AG. TRAVERSLER

 

(N) ve (Z) DİREKLERİNİN KARAKTERİSTİKLERİ

 
DİREK
CİNSİ
Ağırlık
kg.
NORMAL ARAZİ TEMELİ KAYALIK ARAZİ TEMELİ ÇÜRÜK ARAZİ TEMELİ
Tipi t (m) a (m) Beton
V(m³)
Tipi t (m) a (m) Beton
V(m³)
Tipi t (m) t1 (m) a (m) b (m) Beton
V(m³)
N-10 293 Blok 1,9 1,2 2,736 Blok 1,25 1,2 1,8 Kademeli 1,9 0,5 1,3 2 4,343
N-12 366 // // 1,3 3,211 // // 1,4 2,45 // // // 1,4 2,1 4,925
N-14 448 // // 1,5 4,275 // // 1,5 2,812 // // // 1,5 2,1 5,544
N-16 542 // // 1,6 4,864 // // 1,6 3,2 // // // 1,7 2,4 6,898
N-18 639 // // 1,7 5,491 // // 1,8 4,05 // // // 1,8 2,5 7,631
N-20 739 // // 1,8 6,156 // // 1,8 // // // // 1,9 2,6 8,403
Z-10
1208
338 // // 1,3 3,211 // // 1,4 2,45 // // // 1,4 2,1 4,925
Z-12
1208
420 // // 1,5 4,275 // // 1,5 2,812 // // // 1,6 2,3 6,202
Z-14
1208
510 // // 1,6 4,864 // // 1,7 3,612 // // // 1,7 2,4 6,898
Z-16
1208
600 // // 1,8 6,156 // // 1,8 4,05 // // // 1,9 2,6 8,403
Z-18
1208
709 // // 1,9 6,858 // // 2 6 // // // 2 2,7 9,212
Z-20
1208
809 // // 2 7,6 // // 2 6 // // // 2,2 2,9 10,945
Z-10
908
338 // // 1,4 3,724 // // 1,5 2,812 // // // 1,5 2,2 5,544
Z-12
908
420 // // 1,6 4,864 // // 1,6 3,2 // // // 1,7 2,4 6,898
Z-14
908
510 // // 1,7 5,491 // // 1,8 4,05 // // // 1,9 2,6 8,403
Z-16
908
600 // // 1,9 6,858 // 1,5 2 6 // // // 2 2,7 9,212
Z-18
908
709 // // 2 7,6 // // 2 6 // // // 2,2 2,9 10,943
Z-20
908
809 // // 2,1 8,379 // // 2 6 // // // 2,3 3 11,868
 
N (Son) ve Z (Zaviye) Direkleri : Her iki direkte ag = 300 m. aw 200 m. dir. Alt iletkenin topraklı mesafesi (D) direkleri gibidir.
(N)  Direği köşede durdurucu 1538 (Z) Direği Köşede durdurucu olarak 908 kullanılabilir. (Z) Direğinin temel ebatları Q = 1208 ve Q = 908 ayrı ayrı verilmiştir.
 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________