GİRİŞ HAKKIMIZDA ÜRÜNLER GALERİ TEKNİK TEKNİK BİLGİ

İLETİŞİM

 

 

TEKNİK BİLGİ

 

>>       YVV (NYY) TS 212 İLETKENLERİN ÖZELLİKLERİ

>>       İLETKEN KESİTLERİNE GÖRE KULLANILACAK GAZ BORUSU ÇAPLARI

>>       KABLOLARIN COS j'ye GÖRE YÜKLENMELERİ

>>       ÜÇ FAZLI MOTORLARDA ANMA AKIMINA GÖRE SİGORTA VE İLETKEN SEÇİMİ

>>       0,6/1 kV. YALITKANLI KABLOLARIN STANDART GÜÇLERİ TAŞIYABİLECEKLERİ MAXİMUM MESAFELER

>>       ÇELİK ÖZLÜ ALİMİNYUM İLETKENLER (Yapı, Mekanik ve Elektrik Özellikleri)

>>       TAM ALİMİNYUM İLETKENLER (Yapı, Mekanik ve Elektrik Özelikleri

>>       BUZ YÜKÜ BÖLGELERİNE GÖRE İLETKENLERİN MÜŞTEREK HAT ÇEKME KUVVETLERİ

>>       TRAFO GÜCÜNE GÖRE KULLANILACAK MALZEME SEÇİMİ

>>       ALÇAK GERİLİM HAVAİ HAT ŞEBEKESİ GERİLİM DÜŞÜMÜ HESABI

>>       OG. GERİLİM DÜŞÜMÜ VE GÜÇ KAYBI HESABI

>>       AYDINLATMA HESAPLARI GERİLİM TABLOSU

>>       EŞZAMANLILIK KATSAYISI

>>       Cosu (0,44-0,97)'nin Tanu Değerleri

>>       KOMPANZASYONDA KULLANILACAK MALZEME SEÇİM CETVELİ

>>       KONTAKTÖR SEÇİM TABLOSU

>>       TRAFO KAYBI

>>       İZOLATÖR DEMİRLERİ

>>       AG. Şebekelerinde İzolatör ve Demiri Seçimi

>>       OG. Şebekelerinde İzolatör ve Demiri Seçimi

>>       MÜŞTEREK DEMİR DİREKLERE AİT TEPE KUVVETLERİ VE AĞIRLIK

>>       A.G. DEMİR DİREKLERE AİT TEPE KUVVETLERİ VE AĞIRLIK CET

>>       TRANSFORMATÖR DİREKLERİNİN KARAKTERİSTİKLERİ

>>       III. BUZ YÜKÜ BÖLGESİNDE 3xSW St-Al İLETKENLİ DEMİR TAŞIYICI DİREKLERİN KARAKTERİSTİKLERİ

>>       TAŞIYICI TRAVERSLER

>>       DURDURUCU DİREKLER KARAKTERİSTİKLERİ

>>       DURDURUCU TRAVERSLER

>>       (N) ve (Z) DİREKLERİNİN KARAKTERİSTİKLERİ

>>       (N) ve (Z) DİREKLERİNİN DİĞER KARAKTERİSTİKLERİ

>>       SEKSİYONER ALT TRAVERSLERİ

>>       ASCII KARAKTER KODLARI TABLOSU

>>       YAZI TİPLERİ

>>       AG. TRAVERSLER

 

AG. ŞEBEKELERİNDE İZOLATÖR VE DEMİRİ SEÇİMİ

 

Bakır İletkenli Şebekeler

İletken Kesiti

İzolatör Tipi

Durdurucu İzolatör Demiri

Taşıyıcı İzolatör Demiri Tipi

1808

1658

1608

1558

1508

1458

1408

1258

1208

1108

1008

808

10

N80

B80

A80

B80

2x A80

2x B80

16

N80

B80

A80

B80

2xB80

25

N80

B80

A80

B80

2xB80

35

N80 N95

B95

A80

B80

2xB80

50

N95

2xB95

B95

2xB95

70

N95

2xB95

B95

2xB95

Alüminyum İletkenli Şebekeler

Rose

N80

B80

A80

B80

2xB80

Lıly

N80

B80

A80

B80

2xB80

İris

N80

B80

A80

B80

2xB80

Pansy

N80

B80

A80

B80

2xB80

Popy

N80

B80

A80

B80

2xB80

Aster

N95

2xB95

B95

2xB95

Phlox

N95

2xB95

B95

2xB95

 

35 mm² Bakır iletken taşıyıcı olarak N80 izolatörü ve A80 veya B80 izolatör demirikullanılacak, durdurucu olduğu takdirde N95 izolatörü B95 demiri kullanılacaktır.

Not: 1408'den küçük açılarda ve durdurucu direklerde iletkenler durdurucu bağ ile bağlanacak ve zincir izolatör tek gergi takımı kullanılacaktır.

 

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________