GİRİŞ HAKKIMIZDA ÜRÜNLER GALERİ TEKNİK TEKNİK BİLGİ

İLETİŞİM

 

 

TEKNİK BİLGİ

 

>>       YVV (NYY) TS 212 İLETKENLERİN ÖZELLİKLERİ

>>       İLETKEN KESİTLERİNE GÖRE KULLANILACAK GAZ BORUSU ÇAPLARI

>>       KABLOLARIN COS j'ye GÖRE YÜKLENMELERİ

>>       ÜÇ FAZLI MOTORLARDA ANMA AKIMINA GÖRE SİGORTA VE İLETKEN SEÇİMİ

>>       0,6/1 kV. YALITKANLI KABLOLARIN STANDART GÜÇLERİ TAŞIYABİLECEKLERİ MAXİMUM MESAFELER

>>       ÇELİK ÖZLÜ ALİMİNYUM İLETKENLER (Yapı, Mekanik ve Elektrik Özellikleri)

>>       TAM ALİMİNYUM İLETKENLER (Yapı, Mekanik ve Elektrik Özelikleri

>>       BUZ YÜKÜ BÖLGELERİNE GÖRE İLETKENLERİN MÜŞTEREK HAT ÇEKME KUVVETLERİ

>>       TRAFO GÜCÜNE GÖRE KULLANILACAK MALZEME SEÇİMİ

>>       ALÇAK GERİLİM HAVAİ HAT ŞEBEKESİ GERİLİM DÜŞÜMÜ HESABI

>>       OG. GERİLİM DÜŞÜMÜ VE GÜÇ KAYBI HESABI

>>       AYDINLATMA HESAPLARI GERİLİM TABLOSU

>>       EŞZAMANLILIK KATSAYISI

>>       Cosu (0,44-0,97)'nin Tanu Değerleri

>>       KOMPANZASYONDA KULLANILACAK MALZEME SEÇİM CETVELİ

>>       KONTAKTÖR SEÇİM TABLOSU

>>       TRAFO KAYBI

>>       İZOLATÖR DEMİRLERİ

>>       AG. Şebekelerinde İzolatör ve Demiri Seçimi

>>       OG. Şebekelerinde İzolatör ve Demiri Seçimi

>>       MÜŞTEREK DEMİR DİREKLERE AİT TEPE KUVVETLERİ VE AĞIRLIK

>>       A.G. DEMİR DİREKLERE AİT TEPE KUVVETLERİ VE AĞIRLIK CET

>>       TRANSFORMATÖR DİREKLERİNİN KARAKTERİSTİKLERİ

>>       III. BUZ YÜKÜ BÖLGESİNDE 3xSW St-Al İLETKENLİ DEMİR TAŞIYICI DİREKLERİN KARAKTERİSTİKLERİ

>>       TAŞIYICI TRAVERSLER

>>       DURDURUCU DİREKLER KARAKTERİSTİKLERİ

>>       DURDURUCU TRAVERSLER

>>       (N) ve (Z) DİREKLERİNİN KARAKTERİSTİKLERİ

>>       (N) ve (Z) DİREKLERİNİN DİĞER KARAKTERİSTİKLERİ

>>       SEKSİYONER ALT TRAVERSLERİ

>>       ASCII KARAKTER KODLARI TABLOSU

>>       YAZI TİPLERİ

>>       AG. TRAVERSLER

 

ALÇAK GERİLİM HAVAİ HAT ŞEBEKESİ GERİLİM DÜŞÜMÜ HESABI

 

MONOFAZE HATLARDA

: %e= k1 * Lnw + m1 * Lndw

L

: metre

DİFAZE HATLARDA

: %e= k2 * Lnw + m2 * Lndw

Nw

: Watt

TRİFAZE HATLARDA

: %e= k3 * Lnw + m3 * Lndw

Ndw

: Var

 

 

 

 

 

 

 

 

k1 =

200

 

m1 =

200 . Xo

 

x =

35 m/W mm² (Al)

x . q . V²

 V²

 

x =

56 m/W mm² (Cu)

 

 

 

 

 

 

 

 

k2 =

75

 

m2 =

75 . Xo

 

 

 

x . q . V²

 V²

 

q =

(mm²) KESİT

 

 

 

 

 

 

U =

380 Volt

k3 =

100

 

m3 =

100 . Xo

 

V =

220 Volt

x . q . U²

3 . V²

 

 

 

 

k3 = (100 . 1000) / (x . s . U²)  = (100 . 1000) / (56 . s . U²)

 m3 = (100 . xLo)  / U² 

Dm = 53,2 cm. (bakır iletkenli 3 Fazlı Hatlarda Ortalama) 

r = 7,9 mm. (150 mm² iletkenin yarıçapı) 

Ds = 0,726 . r   (Geometrik ortalama yarıçap) 

      = 0,726 . 7,9 = 5,73 mm. 

  

Lo = 4,6 Log. (Dm/Ds) 10-4

     = 4,6 Log . (532/5,73) 10-4

     = 0,9 . 10-4

  

Xlo = 2p . f . Lo

      = 2 . 3,14 . 50 . 0,9 . 10-3

      = 0,283 ohm/km. (AG. şebekelerde mesafe metre olarak kullanılır. k3 ve m3 10-3 ile çarpılır.

                       BAKIR             k x 10-7                   m x 10-7

q MONOFAZE DİFAZE TRİFAZE
(mm²) k1 m1 k2 m2 k3 m3
10 73,8 14,9 27,7 5,9 12,37 2,55
16 46,4 14,34 17,3 5,4 7,78 2,45
25 30,4 13,74 11,2 5,08 5,1 2,37
35 21,4 13,36 8 4,86 3,58 2,28
50 14,9 12,93 5,6 4,65 2,49 2,21
70 11,2 12,4 4 4,46 1,88 2,11

ALÜMİNYUM             k x 10-7                   m x 10-7

İLETKEN KOT KESİT MONOFAZE DİFAZE TRİFAZE
ADI NUMARA (mm²) k1 m1 k2 m2 k3 m3
ROSE 4 21,14 55,8 14,1 20,94 5,24 9,4 2,41
LILY 3 26,66 44,3 13,76 16,6 5,14 7,4 2,36
IRIS 2 33,65 35,1 13,5 13,15 5,02 5,87 2,31
PANSY 1 42,37 27,9 13,22 10,44 4,89 4,7 2,26
POPY 0 53,49 22,1 12,9 6,56 4,8 3,7 2,21
ASTER 00 67,45 17,5 12,6 5,56 4,65 2,93 2,16
PHLOX 000 84,99 13,9 12,32 5,2 4,54 2,33 2,11
OXLİP 0000 107,3 11 12 4,12 4,45 1,85 2,06
DAISY 266800 135,2 8,78 11,7 3,27 4,34 1,46 2,02
PEONY 300000 152,1 7,8 11,44 2,91 4,26 1,3 1,9

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________