GİRİŞ HAKKIMIZDA ÜRÜNLER GALERİ TEKNİK TEKNİK BİLGİ

İLETİŞİM

 

 

TEKNİK BİLGİ

 

>>       YVV (NYY) TS 212 İLETKENLERİN ÖZELLİKLERİ

>>       İLETKEN KESİTLERİNE GÖRE KULLANILACAK GAZ BORUSU ÇAPLARI

>>       KABLOLARIN COS j'ye GÖRE YÜKLENMELERİ

>>       ÜÇ FAZLI MOTORLARDA ANMA AKIMINA GÖRE SİGORTA VE İLETKEN SEÇİMİ

>>       0,6/1 kV. YALITKANLI KABLOLARIN STANDART GÜÇLERİ TAŞIYABİLECEKLERİ MAXİMUM MESAFELER

>>       ÇELİK ÖZLÜ ALİMİNYUM İLETKENLER (Yapı, Mekanik ve Elektrik Özellikleri)

>>       TAM ALİMİNYUM İLETKENLER (Yapı, Mekanik ve Elektrik Özelikleri

>>       BUZ YÜKÜ BÖLGELERİNE GÖRE İLETKENLERİN MÜŞTEREK HAT ÇEKME KUVVETLERİ

>>       TRAFO GÜCÜNE GÖRE KULLANILACAK MALZEME SEÇİMİ

>>       ALÇAK GERİLİM HAVAİ HAT ŞEBEKESİ GERİLİM DÜŞÜMÜ HESABI

>>       OG. GERİLİM DÜŞÜMÜ VE GÜÇ KAYBI HESABI

>>       AYDINLATMA HESAPLARI GERİLİM TABLOSU

>>       EŞZAMANLILIK KATSAYISI

>>       Cosu (0,44-0,97)'nin Tanu Değerleri

>>       KOMPANZASYONDA KULLANILACAK MALZEME SEÇİM CETVELİ

>>       KONTAKTÖR SEÇİM TABLOSU

>>       TRAFO KAYBI

>>       İZOLATÖR DEMİRLERİ

>>       AG. Şebekelerinde İzolatör ve Demiri Seçimi

>>       OG. Şebekelerinde İzolatör ve Demiri Seçimi

>>       MÜŞTEREK DEMİR DİREKLERE AİT TEPE KUVVETLERİ VE AĞIRLIK

>>       A.G. DEMİR DİREKLERE AİT TEPE KUVVETLERİ VE AĞIRLIK CET

>>       TRANSFORMATÖR DİREKLERİNİN KARAKTERİSTİKLERİ

>>       III. BUZ YÜKÜ BÖLGESİNDE 3xSW St-Al İLETKENLİ DEMİR TAŞIYICI DİREKLERİN KARAKTERİSTİKLERİ

>>       TAŞIYICI TRAVERSLER

>>       DURDURUCU DİREKLER KARAKTERİSTİKLERİ

>>       DURDURUCU TRAVERSLER

>>       (N) ve (Z) DİREKLERİNİN KARAKTERİSTİKLERİ

>>       (N) ve (Z) DİREKLERİNİN DİĞER KARAKTERİSTİKLERİ

>>       SEKSİYONER ALT TRAVERSLERİ

>>       ASCII KARAKTER KODLARI TABLOSU

>>       YAZI TİPLERİ

>>       AG. TRAVERSLER

 

DURDURUCU DİREKLER KARAKTERİSTİKLERİ

 

DİREK
CİNSİ

ag
(m)

aw
(m)

KT
(x)

İletken Toprak Mesafe (m) (x)

PROFİLDE (xx)
 1/400 (mm)

Ağırlık
kg.

NORMAL ARAZİ TEMELİ

Mesnet
İzolatörü

Gergi
İzolatörü

Mesnet
İzolatörü

Gergi
İzolatörü

Tipi

Genişlik
a

t (m)

Beton
Hacmi
V(m³)

1
Q
8

D-10

300

937

1478

8,45

8,2

21

20

279

BLOK

1

1,9

1,9

D-12

//

//

//

10,45

10,2

26

25

344

//

1,1

//

2,3

D-14

//

//

//

12,45

12,2

31

30

418

//

1,2

//

2,736

D-16

//

//

//

14,45

14,2

36

35

506

//

1,3

//

3,211

D-18

//

613

1548

16,45

16,2

41

40

591

//

1,4

//

3,724

D-20

//

//

//

18,45

18,2

46

45

671

//

1,5

//

4,275

 

DİREK
CİNSİ

KAYALIK ARAZİ TEMELİ

ÇÜRÜK ARAZİ TEMELİ

Tipi

t (m)

a (m)

Beton
Hacmi
V(m³)

Tipi

t (m)

t1 (m)

a (m)

b (m)

Beton
Hacmi
V(m³)

D-10

Blok

1,25

1,1

1512

Kademeli

1,9

0,5

1,3

2

4343

D-12

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

D-14

//

//

1,3

2,112

//

//

//

//

//

//

D-16

//

//

1,4

2,45

//

//

//

1,4

2,1

4,925

D-18

//

//

1,5

2,812

//

//

//

1,5

2,2

5,544

D-20

//

//

1,6

3,2

//

//

//

1,6

2,3

6,202

 

Not: (x) h = H - 1,80 + 0,25 (mesnet izolatörü) h = H - 1,80 (gergi izolatörü) kayalık temelde 2 mm. ilave edilecektir.

Üçgen tertipte 6,25 mm. azaltılır.
KT halinde taşıyıcı travers ve mesnet izolatörü kullanılacaktır.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________