ÇÖZÜMLER
KOMPANZASYON ÇÖZÜMLERİ
Kompanzasyon nedir? İdealde voltaj ile akım arasında faz farkı olmaz. Endüktif ya da kapasitif yüklerin oluşturduğu etki neticesinde, akım sinyalinin, voltaj sinyaline göre maksimum ±90 derecelik fazı kayar. Endüktif ve kapasitif etki neticesinde oluşan voltaj ve akım sinyali arasındaki faz kaymasını düzelterek, ideale yakın (0 derecede) sabit tutmaya yarayan işleme kompanzasyon denir. Pratikte ise, elektrik sisteminde, elektrik motoru, bobin vb, mıknatıslanma etkisi ile elektrik enerjisini yine elektrik enerjisine ya da farklı bir enerjiye çeviren cihazların, bu mıknatıslanma etkisi ile gibi faz akımını geri kaydırmasından dolayı, şebeke üzerinde oluşturmuş oldukları endüktif reaktif gücü dengeleme ve fazın akımını olması gereken konuma geri çekme işlemine kompanzasyon denir. Bir diğer durumda ise günümüzde aydınlatma için kullanılan elektronik balastlı armatürler, UPS'ler ve inverter klimalar kapasitif enerji tüketmektedirler. Bu durumda sistemi tam kompanze edebilmek için, özellikle aktif tüketimin düşük, yüklerin dengesiz olduğu işletmelerde kondansatör gruplarıyla birlikte endüktif enerji üreteçleri, yani şönt reaktörlerin kullanımı da gereklidir. Bu uygulama firmamızın geliştirdiği yeni nesil kompanzasyon tekniğidir ve piyasada Static VAr Compensation olarak adlandırılmaktadır. Sistem, 3 adet monofaze şönt reaktör, 1 adet endüktif yük sürücüsü ve 1 adet SVC röle ile birlikte kullanılmaktadır. Günümüzde kompanzasyon yaygın olarak reaktif güç kontrol rölesi adı verilen elektronik cihazlar tarafından yapılmaktadır. Reaktif güç kontrol röleleri işletmenin akım ve gerilim değerlerini sürekli ölçerek ihtiyaç duyulan reaktif gücü gerçek zamanlı olarak belirler ve kademelerine bağlı farklı güç değerlerindeki kondansatörleri veya şönt reaktörleri devreye alıp çıkararak şebekeden çekilen reaktif gücü en aza indirgemeye çalışır.
ENDÜSTRİYEL OTOMASYON
Endüstri alanında yapılan ilk atılımlardan bu yana, insanlar sürekli daha hızlı ve daha kaliteli ürünleri geliştirebilmek için çaba harcamaktadırlar. İnternetin kullanım alanının artması ve bilginin toplumun tüm kesimleri tarafından daha kolay bir şekilde erişilebilir hale gelmesiyle de endüstri alanında gerçekleşmekte olan yeniliklerin sayısı da artış göstermiştir. Bu yeniliklerden biri de otomasyon sistemlerinin oluşturulmasıdır. 
Endüstriyel Otomasyonun Tanımı 
Endüstriyel otomasyon; bir fabrikada veya endüstriyel çalışma alanında, insanlar ile makineler arasında gerçekleşen iş dağılımıdır. Bu tanımı biraz daha genişletecek olursak, endüstriyel çalışma alanlarının temel bileşenleri olan mekanik, matematik, bilgisayar ve elektronik unsurlarının makineler ile insanlar arasında belirlenmiş olan bir görev dağılımı dahilinde meydana getirilmeleri, bunun sonucunda da verimli çalışma ortamının oluşturulmasıdır. 
 
Endüstriyel Otomasyonun Amaçları Nelerdir? 
Endüstriyel otomasyonun temel amacı, üretim aşamasında harcanacak olan insan gücünü en aza indirmektedir. Bununla birlikte, insani hataların azaltılması ve ürün verimliliğinin en üst seviyeye çıkarılması da amaçlanmaktadır. Bunların sonucunda çalışma ortamında gereksinimi duyulan insani ihtiyaçlar ortadan kaldırılarak üretim hızı da artırılmış olur. 
Otomasyon Seviyeleri Nelerdir? 
Bir fabrikanın sahip olduğu otomasyon seviyesi, fabrikada uygulanan insan gücü ve makine gücünün varlıkları ile orantılıdır. Fabrikanın sahip olduğu insan gücü, makine gücünden fazla ise o fabrikanın yarı otomasyona sahip olduğu söylenebilir. Bunun tam tersi için, fabrikada bulunan makine gücünün insan gücünden fazla olması durumunda da o fabrikada tam otomasyonun gerçekleştiği çıkarımını yapmak mümkündür. 
Endüstriyel Otomasyonun Kullanım Alanları 
Endüstriyel otomasyonun kullanım alanlarına örnek verecek olursak; imalat sanayi, taşıt sanayi, sağlık uygulamaları, bilimsel çalışmalar, ATM’ler, sağlık cihazları, beyaz eşyalar ve işyeri ekipmanlarını örnek göstermek mümkündür. Bilgiye olan erişimin artması sonucunda teknolojinin çok hızlı bir şekilde geliştiğini göz önünde bulundurursak, gelecek süreçte daha fazla teknolojik çalışma ortamının oluşacağını ve bunun sonucunda da endüstriyel otomasyonun insan hayatına daha çok entegre olacağını da söylemek mümkündür. 

ELEKTRİK PANOLARI
Elektrik panolarının tesislerde kullanım önemi büyüktür. Tesislerdeki motorlar, sensörler, plc gibi bir çok malzemenin çalışmasını elektrik panolarından kontrol edilir. Elektrik panoları bütün şalt malzemelerini için de bulundurarak dağınıklığı giderek düzenli bir şekilde malzemelerin montajını sağlayarak ilerde meydana gelebileçek arıza durumunda tespit edilmesi için kolaylık sağlar. Elektrik panosu imal edilirken dikkat edilmesi gereken önemli noktalar vardır. Bu önemli noktalar aşağıda maddeler halinde sıralanmıştır. 
 
* Panonun kablo giriş ve çıkışlarının rahatlıkla bağlanabilmesi için düzgün biçimde yapılması gerekir. Kablo çıkış yerlerine fırca ve rakor vs malzemeler takılmalıdır. 
* Ekipmanlara bağlanan kabloların giriş uçlarına mutlaka yüksük takılarak ve yüksük sıkma penseleri ile sıkılmalıdır. 
* Pano saç kabini seçilirken panonun içine monte edilecek malzemelerin ne kadar yer kaplayacağı hesaplanır ve uygun şekilde saç pano alınır. 
* Pano giriş gözünde ilerde meydana gelebilecek arıza ve revizyon durumunda da kolay müdahale edilmesi için panonun içinde proje cizimi bulunması gerekir. 
* Müşteri talepleri göz önünde bulundurularak dizayn edilecek ve yapılacak hesaplamalara uygun ürün seçimi yapılması gerekir. 
* Malzemelere bağlanacak olan kabloların kablo kanalları monte edilerek kanal içinden geçirilmelidir. 
* Farklı gerilim taşıyan kabloların mümkün oldukça farklı kablo kanallarından geçirilmelidir. 
* Pano içindeki malzemelerin dışarıya yaydığı sıcaklıklar göz önünde bulundurularak pano havalandırması takılması gerekir. 
* Kesilen metal aksamların ilerde küflenmemesi için kesilen yerlerin kimyasallarla boyanmalıdır. 
* Pano içinde çekilen kabloların kesitleri malzemenin çekiçeği güç’ e göre hesaplanarak kabloların bağlanmalıdır. 
* Pano içinde bulunan kablolara numara verilerek devre takibinin kolaylığı sağlamalıdır. 
* Topraklama saç gövdeye mutlaka irtibatlanmalıdır. 
* Müşteri tarafından girileçek klemensleri gruplara ayırılmalı ve klemenslere mutlaka numara takılmalıdır. 
* En son olarak pano içi temizlenerek gerekli son kontroller yapılarak, enerjili test yapıldıktan sonra sevk gerçekleştirilmelidir.
ADRESİMİZ
 
 Emek Mah. Saatçi Hoca Cd. No:35 Merkez / NEVŞEHİR
Tel : 0384 212 7977 
ucerelektrik@hotmail.com
designed by admınstar